در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 1 مهر 1400
  • اطلاعیه آموزشی شماره 1 ( کمسیون موارد خاص )

    دانشجویانی که 2 یا 3 ترم بصورت متوالی یا متناوب مشروط شده اند . یا در طول5 یا 6  ترم فارغ التحصیل نشده اند و دارای شرایط چهارگانه ( بیماری های حاد جسمی و روانی ، ازدواج و طلاق والدین یا دانشجو ، فرزندان شاهد آزاده و جانباز 25% ) می باشند. جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل برای ترم مهر  ماه 1400 از تاریخ 1400/05/16 لغایت 1400/06/10 فرصت دارند درخواست کمسیون موارد خاص خود را در سامانه سجاد به آدرس   https://portal.saorg.ir/   ثبت کرده و نتیجه کمسیون را به آموزش تحویل دهند تا در سامانه ناد ثبت شود .  در غیر اینصورت آموزش هیچ گونه مسئولیتی در قبال ادامه تحصیل آنها نخواهد داشت و بعد از تاریخ1400/05/30 به درخواست ها ترتیب اثر داده نخواهد شد .   .ضمنا برگه معافیت تحصیلی نظام وظیفه در سامانه بارگذاری شود .

    نظرات کاربران