در حال بارگذاری ...
شنبه 9 اسفند 1399
 • جـــدول زمـــان بنـــدی حذف و اضافه بهمن مـــاه 1399 آموزشــکده فنـی شهیـد بهشتـی ارومیــه

   

   

   

  تذکر خیلی مهم آموزشی

  ا-  با توجه به بخشنامه وزارت علوم  در نیمسال 992 ( بهمن 99 ) انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان مشروط بدون محدودیت می باشد . ( تا سقف 20 واحد می توانند انتخاب واحد کنند )

  2- دانشجویانی که تا نیمسال 991 ( مهر 99 ) 2 یا 3 ترم مشروط شده اند یا در طول 5یا 6 ترم فارغ التحصیل نشده اند بعد از بازه ی حذف و اضافه در سیستم ناد اخراج آموزشی ثبت خواهد شد تا درخواست کمسیون موارد خاص خود را تا مورخه 13/12/99  در سامانه سجاد ثبت نمایند در صورت عدم درخواست کمسیون ، اخراج شده و آموزش هیچ گونه مسئولیتی ندارد .

  نظرات کاربران