در حال بارگذاری ...
دوشنبه 11 اسفند 1399
 • برنامه و زمان آزمون های حضوری دروس کارگاهی و عملی وتربیت بدنی

  قابل توجه دانشجویان دارای دروس کارگاهی – عملی و تربیت بدنی

  پیرو اخذ مجوز از ستاد کرونای استان آزمون حضوری دروس کارگاهی جدول زیر با رعایت تمام مفاد دستور العمل های ستاد کرونا به عمل خواهد آمد لازم به ذکر است آزمون تئوری دروس تربیت بدنی و ورزش  برای دانشجویانی که تا به حال آزمون نداده اند مطابق جدول زیر در سامانه سمیاد به عمل خواهد آمد.(دانشجویان می توانند کل جدول را از فایل زیر دانلود نمایند.)

  دورس تربیت بدنی و ورزش

  ردیف

  درس

  تاریخ

  روز

  ساعت دسترسی به آزمون تئوری

  محل برگزاری آزمون

  1

  تربیت بدنی و  ورزش

  29/05/99

  چهارشنبه

  8-12

  سامانه سمیاد

   

  ردیف

  نام ونام خانوادگی استاد

  نام درس

  مقطع

  رشته

  تاریخ

  روز ساعت

  محل برگزاری

  زمان تحویل پروژه

  1

  عباسی

  کارگاه سوخت رسانی دیزل(2)

  کاردانی

  مکانیک

  26/05/99

  یکشنبه 8تا10

  کارگاه مکانیک آموزشکده شهید بهشتی

   

  2

  نوری

  کارگاه سیستم هدایت نوری(1)

  کاردانی

  مکانیک

  26/05/99

  یکشنبه10 تا 12

  کارگاه مکانیک آموزشکده شهید بهشتی

   

  3

  امیر خضری

  فناوری جوشکاری و ورقکاری(1)

  کاردانی

  تاسیسات

  27/5/99

  دوشنبه 14 تا17

  کارگاه تاسیسات آموزشکده شهید بهشتی

   

  4

  سادات مدینه

  آز سیستم تهویه(2)

  کاردانی

  تاسیسات

  27/5/99

  دوشنبه 8تا 11

  کارگاه تاسیسات آموزشکده شهید بهشتی

   

  5

   آرش صادق پور

  کارگاه حرارت مرکزی(2)

  کاردانی

  تاسیسات

  27/5/99

  دوشنبه 11تا 14

  کارگاه تاسیسات آموزشکده شهید بهشتی

   

  6

  صفایی

  کارگاه مدل سازی و ریخته گری(2)

  کارشناسی

  مکانیک

  27/5/99

  دوشنبه 8 تا11

   کارگاه ریخته گری دانشکده قاضی طباطبایی

   

  7

  رستمی

  کارگاه الکترونیک خودرو(2)

  کارشناسی

  مکانیک

  27/5/99

  دوشنبه 11تا14

  کارگاه مکانیک آموزشکده شهید بهشتی

   

  8

  صفایی

  کارگاه تراشکاری و قطعات خودرو(4)

  کارشناسی

  مکانیک

  27/5/99

  دوشنبه 11تا 14

  کارگاه تراشکاری دانشکده قاضی طباطبایی

   

  9

  صفایی

  کارگاه ابزار ماشین(3)

  کارشناسی

  مکانیک

  27/5/99

  دوشنبه 14 تا 17

  کارگاه ابزار ماشین قاضی طباطبایی

   

  10

  خضری

  کارگاه عمومی صنایع شیمیایی

  کاردانی

  صنایع شیمیایی

  27/5/99

  دوشنبه 12 تا14

  آزمایشگاه صنایع شیمیایی  آموزشکده شهید بهشتی

   

  11

   محمدرضا حیدری

  کارگاه تهویه(3)

  کارشناسی

  تاسیسات

  28/05/99

  سه شنبه 8 تا11

  کارگاه تاسیسات آموزشکده شهید بهشتی

   

  12

  خواجه پاشا

  کارگاه تهویه مطبوع تابستانی 2

  کاردانی

  تاسیسات

  28/05/99

  سه شنبه 14 تا 17

  کارگاه تاسیسات آموزشکده شهید بهشتی

   

  13

  کاوه آقایی

  کارگاه تبرید

  کارشناسی

  تاسیسات

  28/05/99

  سه شنبه 11تا 14

  کارگاه تاسیسات آموزشکده شهید بهشتی

   

  14

  صفایی

  نفشه کشی تخصصی(2)

  کاردانی

  مکانیک

  28/05/99

  سه شنبه 8تا 11

  کارگاه مکانیک آموزشکده شهید بهشتی

   

  15

  رضا نوری

  کارگاه سوخت رسانی احتراق تراکمی(1)

  کاردانی

  مکانیک

  28/05/99

  سه شنبه 8تا 11

  کارگاه مکانیک آموزشکده شهید بهشتی

   

  16

  عباسی

  کارگاه سوخت رسانی احتراق جرقه ای(1)

  کاردانی

  مکانیک

  28/05/99

  سه شنبه 11 تا 12

  کارگاه مکانیک آموزشکده شهید بهشتی

   

  17

  عزیزی

  کارگاه عیب یابی(4)

  کاردانی

  مکانیک

  29/05/99

  چهارشنبه8تا11

  کارگاه مکانیک آموزشکده شهید بهشتی

   

  18

  نکویی

  کارگاه مولد قدرت

  کاردانی

  مکانیک

  29/05/99

  چهارشنبه 11تا14

  کارگاه مکانیک آموزشکده شهید بهشتی

   

  19

  محمدزاده

  کارگاه انتقال قدرت

  کاردانی

  مکانیک

  29/05/99

  چهارشنبه 14 تا 17

  کارگاه مکانیک آموزشکده شهید بهشتی

   

  20

  عبدالهی

  تکنولوژی و کارگاه گرافیک

  کاردانی

  گرافیک

  28/05/99

  سه شنبه

  فاقد آزمون – دارای پروژه پایانی

  28/05/99

  21

  عبدالهی

  تکنولوژی و کارگاه بسته بندی

  کاردانی

  گرافیک

  28/05/99

  سه شنبه

  فاقد آزمون – دارای پروژه پایانی

  28/05/99

  22

  بختیاری

  طراحی 6

  کاردانی

  گرافیک

  28/05/99

  سه شنبه

  فاقد آزمون – دارای پروژه پایانی

  28/05/99

  23

  میرزایی

  طراحی تحلیلی

  کاردانی

  گرافیک

  29/05/99

  چهارشنبه

  فاقد آزمون – دارای پروژه پایانی

  29/05/99

  24

  آهنگری

  کارگاه تکنولوژی 1

  کاردانی

  گرافیک

  29/05/99

  چهارشنبه

  فاقد آزمون – دارای پروژه پایانی

  29/05/99

  25

  خردمندی

  خوشنویسی وطراحی حروف

  کارشناسی

  گرافیک

  28/05/99

  سه شنبه

  فاقد آزمون – دارای پروژه پایانی

  28/05/99

  26

  بختیاری

  روشهای پیشرفته چاپ

  کارشناسی

  گرافیک

  28/05/99

  سه شنبه

  فاقد آزمون – دارای پروژه پایانی

  28/05/99

  27

  عبدالهی

  کارگاه تصویری 2

  کارشناسی

  گرافیک

  28/05/99

  سه شنبه

  فاقد آزمون – دارای پروژه پایانی

  28/05/99

   

   

   

  نظرات کاربران