در حال بارگذاری ...
جمعه 9 خرداد 1399
 • گزارش مجمع عمومی نمایندگان خوابگاه دولتی آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی ارومیه

  دومین مجمع عمومی نمایندگان خوابگاه دولتی آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی ارومیه در روز دوشنبه مورخه 98/08/27در ساعت 21 برگزار شد.

   

  دراین مجمع پس از ارائه توضیحات لازم درخصوص اهمیّت ، نحوه برگزاری  و ادامه فعالیت های  شورای اجرایی خوابگاه توسط رئیس محترم و کارشناس مسئول اداره امور دانشجویی و مشاوره آموزشکده، انتخابات شورای اجرایی با حضور کلیه نمایندگان اتاق ها درنمازخانه خوابگاه دولتی شهید بهشتی ارومیه اجراء شد.

  در ادامه پس از معرفی کاندیداهای داوطلب ، انتخابات شورا برگزار و نفرات ذیل به عنوان اعضاء شورای اجرایی خوابگاه انتخاب شدند.

   

  1- فردین احمدی – دبیر شورا و عضو شورای اجرایی

  2- علی رامیار– جانشین دبیر و عضو شورای اجرایی

  3- سیامک محمدی – عضو اصلی

  4- ساسان قاسمی – عضو اصلی

  5- عیسی عبدالهی – عضو اصلی

  6- معین صالحی– عضو علی البدل

  7- سینا اقبالی– عضو علی البدل

   

   

   

   

     اداره اموردانشجویی و مشاوره آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی ارومیه

  نظرات کاربران