در حال بارگذاری ...
جمعه 9 خرداد 1399
 • گزارش مجمع عمومی انجمن علمی تأسیسات

  اولین مجمع عمومی انجمن علمی تأسیسات آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی ارومیه در ساعت 11 روز سه شنبه مورخه 98/8/28برگزار شد.

  دراین مجمع پس از ارائه توضیحات لازم درخصوص اهمیّت ، نحوه برگزاری  و ادامه فعالیت های  انجمن های علمی دانشجویی توسط کارشناس مسئول اداره امور دانشجویی و مشاوره آموزشکده، انتخابات شورای اجرایی انجمن با حضور اکثریت اعضاء درآموزشکده شهید بهشتی ارومیه اجراء شد.

  در ادامه پس از معرفی کاندیداهای داوطلب ، انتخابات کانون برگزار و نفرات ذیل به عنوان اعضاء اصلی انجمن انتخاب شدند.

  اعضاء  اصلی انجمن:                   علی البدل :

  1. عارف پاکدامن رضائی1- مهدی ابراهیمی زرمانلو

  2- مبین ابراهیمی زرمانلو           2- حسن محمد پور دیزجی

  3- علیرضا شیری

  4- فرزام اصغرنژاد

  5- امید عباس پور

   

   

     اداره امورفرهنگی آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی ارومیه

  نظرات کاربران