در حال بارگذاری ...
جمعه 9 خرداد 1399
 • گزارش بازدید معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی از خوابگاه دولتی شهید بهشتی ارومیه

  پیرو هماهنگی و برنامه ریزی های قبلی در مورخه 98/08/20 از ساعت 20 الی 22 معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بهتشی ارومیه به همراه کارشناس مسئول و کارشناس اداره امور دانشجویی و مشاوره از خوابگاه دولتی آموزشکده بازدید بعمل آورد ، در این بازدید که 4 ساعت طول کشید ضمن حضور در اتاق های دانشجویان از نزدیک با مسائل و مشکلات خوابگاهی دانشجویان آشنا شده و برای پیگیری و رفع آنها رهنمودهایی را به همکاران محترم ارائه نمودند . در ضمن پس از بازدید از اتاق از ساعت 22 الی24 با ارشد اتاق ها در نمازخانه خوابگاه نسشت صمیمی و جلسه هم اندیشی برگزار نمودند که ابتدا آقای حسین زاده کارشناس مسئول امور دانشجویی و مشاوره با بیانات خود به صورت مقدمه وار موارد لازم را تذکر داده و در مورد جذب و شرکت دانشجویان در کانونها ، انجمن های دانشجویی و فعالیتهای فرهنگی ،گروهی ، شورای خوابگاه و هیئت های دانشجویی مطالبی را اراد نموده و سپس جناب آقای نجفی معاونت محترم ضمن تبریک هفته وحدت و اهتمام ویژه دانشجویان به وحدت بین مسلمین و خودشان درخوابگاه مطالبی را بیان نموده و دانشجویان را به پیروی از حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفرصادق (ع) توصیه نموده و در ادامه در خصوص مسائل و مشکلات زندگی گروهی و خوابگاه ، و رعایت نظم و انضباط و قوانین خوابگاه، کمک به هم خوابگاهی ، عدم مشاجره باهمدیگر درخصوص مسائل جزئی ، رعایت اخلاق و شئونات اسلامی در خوابگاه ، دقت در حفظ اموال شخصی و بیت المال و اموال خوابگاه، کمک به سرپرستان در اداره کرد خوابگاه ، رعایت ساعات خاموشی و... مطالبی را بیان فرمودند ، در پایان جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان به پایان رسید .

   

   

   

   

  نظرات کاربران