در حال بارگذاری ...
جمعه 15 اسفند 1399
 • بازدید از مراحل تولید شکر از کارخانه قند ارومیه

  بازدید از کارخانه قند به همراهی 7  نفر از دانشجویان توسط مسئول کنترل کیفیت وقت کارخانه صورت پذیرفت.  مسئول کنترل کیفیت وقت، دانشجویان را ابتدا به نحوه دریافت، نگهداری (سیلو کردن)، عیار سنجی (اندازه گیری درصد ساکارز توسط ساکاریمتر)، انتقال و در نهایت تبدیل چغندر قند ها به اسلایس آشنا نمود. در ادامه بازدید به ترتیب از مراحل تهیه آهک، نحوه استخراج شربت از خلال های چغندر قند،  آهک زنی مقدماتی، اصلی، اشباع یک و دو، سولفیتاسیون، تغلیظ شربت در اپراتوار ها و نهایت طباخی و کریستالیزاسیون ساکارز موجود در شربت رقیق ادامه یافت. اهمیت و جزئیات مربوط به هر کدام از مراحل در حین عمل توسط مسئول کنترل کیفیت توضیح و نشان داده شد.  در نهایت مستندات به شکل عکس ارائه می شود.

   

   

   

   

   

   

   

  نظرات کاربران