در حال بارگذاری ...
جمعه 15 اسفند 1399
 • گزارش بازدید فرودگاه ارومیه

  عنوان بازدید:بازدید علمی

  تاریخ و مکان:فرودگاه ارومیه 97/02/30

  گروه صنعتی و فنی :بخش تاسیسات

  رشته ی تحصیلی :تاسیسات

  مقطع:کاردانی

  درس مربوطه:کارگاه حرارت مرکزی با آب گرم

  استاد:مهندس صادق پور

  بخش موتور خانه ی تکنیکال بلاک

  در این موتور خانه ی مجهز که توسط آب شهری تامین میشدآب وارد سختی گیر ها میشود تا سختی آنها گرفته شود که سختی گیر ها از نوع دستی بودند و د ر آنجا برای افزایش فشار در مدار از گاز ازت استفاده  میکردند و در آنجا به تعداد 8 پمپ در مدار رفت آب گرم و چیلر وجود داشت که نسبت به فشار های خود طراحی شده بودند .و برای جلوگیری از ضربه ی قوچ از لرزه گیر هایی نیز استفاده شده بود که آنجا چند عدد چیلر سرمایشی نیز وجود داشت.بعد از آن در آن جا دونوع هواساز که یکی با جریان هوای تازه و دیگری با جریان هوایبرگشتی وجود داشت که توسط مهندسین به دانشجویان رشته ی تاسیسات ارائه گردید.

   

   

   

  نظرات کاربران