در حال بارگذاری ...
جمعه 15 اسفند 1399
 • بازدید از سردذخانه فرجی

  بازدید علمی روز شنبه بعدازظهر مورخه 97/2/15 دانشجویان کارشناسی صنایع غذائی از محل سردخانه آمونیاکی واتمسفری آقای فرجی واقع در کیلومتر 4 جاده ارومیه –اشنویه بدینوسیله به استحضارمی رساند دانشجویان عزیز به ترتیب از قسمتهای موتورخانه وسیستمهای ایجاد برودت –کنترل هوشمند سالنهای نگهداری وسیستم تهویه ونیز خود سالنهای نگهداری بازدید به عمل آورده وازنزدیک با نحوه کار ومکانیسم سیستمهای فوق ونیز دماهای مختلف نگهداری انواع فراورده های کشاورزی هسته دار مانند هلو –شلیل –آلو ودانه دار مانند سیب که محصولات غالب در منطقه هستند به طور کامل آشنا شدند .

   

   

   

   

   





  نظرات کاربران