در حال بارگذاری ...
جمعه 15 اسفند 1399
 • بازدید ازتاسیسات موتور خانه حرارت مرکزی بیمارستان امام خمینی(ره )

  تاریخ و مکان بازدید:97/2/17 –  بیمارستان امام خمینی ( ع)

  گروه صنعتی/فنی:

  رشته تحصیلی: تاسیسات

  مقطع: کارشناسی

  درس مربوطه: کارگاه تهویه مطبوع

  استاد: احمد شعبانی – حسن بحری

  خلاصه علمی بازدید:

   به توجه به کمبود تجهیزات کارگاهی  و به منظور تلفیق آموزشهای تئوری و عملی  ارایه شده در دروس کارگاهی  و کاربرد اجرایی وعملی آن در مقیاس بزرگتردر صنعت طبق هماهنگیهای قبلی انجام شده با بیمارستان بازدیدی راس ساعت 9 صبح از تاسیسات بکار رفته در موتورخانه مرکزی بیمارستان که شامل موتور خانه دو فصله تابستانی وزمستانی است و  دستگاههای تولید بخار شامل دیگهای بخار در فشار های زیاد – متوسط وکم و هم چنین چیلر تهیه آبسرد و تجهیزات جانبی آن شامل کمپرسور – کندانسور آبی وهوایی و اواپراتور راشامل میگردد مورد بازدید دانشجویان قرارگرفت هم چنین  با تجهیزاتی در خصوص گرفتن سختی آب به روش های شیمیایی و الکتریکی و مغناطیسی آشنا شدند . البته توضیحات کلی در خصوص عملکرد موتورخانه وکاردستگاههای نصب شده در آن توسط مسئول موتور خانه آقای مرادی ارائه گردید. ونیز توضیحات تخصصی وتکمیلی توسط اینجانبان در محل به دانشجویان ارائه و به سئوالات دانشجویان در خصوص مسائل فنی ارائه گردید. در پایان لازم است از کلیه عزیزانی که در انجام این بازدید همکاری وهماهنگی لازم را انجام داده اند نهایت تشکر وقدردانی را بعمل آورم .

   

   

   

   

  نظرات کاربران